Home FAQ Apakah ISO
Apakah ISO PDF Print E-mail
Saturday, 07 March 2009 14:42

1. Apakah ISO?

ISO adalah singkatan kepada "International Organization for Standardization" dan ianya berbeza bagi sesetengah bahasa.

2.Siapakah yang menubuhkan ISO?

Standard ISO dibangunkan oleh kumpulan teknikal yang terdiri daripada pakar- pakar dari industri teknikal, sektor perniagaan, agensi kerajaan,makmal ujian, pertubuhan pelanggan dan para akademik.

Pakar- pakar tersebut mewakili Badan Piawaian Nasional masing-masing. Bahagian Piawaian Malaysia melantik SIRIM Berhad sebagai wakil Malaysia dalam kumpulan teknikal bagi mengkordinasi dan mengambil bahagian dalamĀ  aktiviti berkaitan standard di peringkat negara dan antarabangsa termasuk ISO.

3. Apakah fokus atau faedah MSISO 9001:2000?

Fokus utama adalah:

  • Memenuhi keperluan pelanggan
  • Mengikut undang- undang dan peraturan yang dipatuhi
  • Mengembangkan keperluan pelanggan
  • Melaksanakan penambahbaikan dalam merialisasikan keperluan di atas

Faedah menggunakan standard ialah:

  • Ia boleh digunapakai dan diaplikasikan oleh semua organisasi dengan tidak mengira saiz atau produk
  • Mengamalkan perkhidmatan berkualiti
  • Boleh digunakan oleh agensi kerajaan dan swasta
Last Updated on Tuesday, 10 March 2009 08:50
 
UiTM Website SIRIM MAMPU Malcome Baldrige WebsiteMPCIKIM