This image for Image Layouts addon
: Administrative & ICT Unit
You need to surround yourself with quality human beings that are intelligent and have a vision 

Pentadbiran - menyediakan perkhidmatan sokongan pentadbiran dan teknikal dalam aspek pengurusan sumber manusia, pengurusan kewangan, perancangan strategik, ICT, pengurusan harta, pengurusan dokumen, fasiliti dan keselamatan. ICT – keperluan sistem/aplikasi komputer dan peralatan yang penting menjadikan unit ini sebagai nadi penyediaan segala keperluan berkaitan. Perkhidmatan yang diberikan merangkumi 2 perkhidmatan iaitu pengurusan sistem teknologi maklumat dan pengurusan sokongan ICT. Anugerah Kualiti Naib Canselor (AKNC) – merupakan satu anugerah kualiti utama universiti dimana unit ini sebagai sekretariat yang menguruskan segala aktiviti yang berkaitan dengan penganugerahan ini. Aktiviti yang diuruskan oleh unit ini termasuk bengkel penulisan laporan, bengkel penilaian laporan, sesi pembentangan akhir dan juga turut terlibat ketika Hari Kemuncak Bulan Inovasi.

| Get to Know Us

This image for Image Layouts addon

SENIOR ASSISTANT REGISTRAR


SITI NORUL'AIN MOHD AZIZI
☏ 03-55435711
✉ sitin767@uitm.edu.my
This image for Image Layouts addon

SENIOR ASSISTANT IT OFFICER


FAUZILAH IDRIS
☏ 03-55435747
✉ fauzilah416@uitm.edu.my
This image for Image Layouts addon

ASSISTANT VICE CHANCELLOR'S SECRETARY


NORLELAWATI MOHAMAD ADI
☏ 03-55435702
✉ norlelawati@uitm.edu.my
This image for Image Layouts addon

SENIOR ADMINISTRATIVE ASSISTANT


NORAZAH MOHAMED AZNAN
☏ 03-55435725
✉ noraz175@uitm.edu.my
This image for Image Layouts addon

SENIOR ADMINISTRATIVE ASSISTANT


MOHAMMAD SHAFIQ MUSTAPA
☏ 03-55435740
shafiq113@uitm.edu.my
This image for Image Layouts addon

OPERATIONS ASSISTANT


MUHAMMAD TAUFIQ BASRAWI
☏ 03-55435725
✉ taufiq4353@uitm.edu.my

Contact Us

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA)
Aras 5, Kompleks Al-Farabi,
Universiti Teknologi MARA (UiTM)
40450 Shah Alam, Selangor
MALAYSIA

Website Inquiry:
Webmaster: inqka@uitm.edu.my

Tel: +603-5543 5702
Fax: +603-5543 5721