Pihak Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA) selaku sekretariat Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) UiTM ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada UiTM Cawangan Perlis kerana kecemerlangan penganjuran Konvensyen KIK UiTM Zon Utara pada 26 hingga 27 September 2018 yang lalu bertemakan ‘Transformasi Digital Melalui Inovasi’. 

Secara keseluruhannya terdapat 10 kumpulan yang bertanding iaitu 2 kumpulan dari UiTM Cawangan Perlis (Beaker dan Incharge), 4 kumpulan dari UiTM Cawangan Pulau Pinang (Craggy, D4-Diamond, Atom dan G to G), 3 kumpulan dari UiTM Cawangan Perak (Vortex, Solvitur dan ACRe) dan 1 kumpulan dari UiTM Cawangan Kedah iaitu PA2u. 

 

Pihak Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA) selaku sekretariat Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) UiTM ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada Fakulti Kejuruteraan Awam, UiTM Shah Alam kerana kecemerlangan penganjuran Konvensyen KIK UiTM Zon Tengah pada 3 Oktober 2018 yang lalu dengan tema ‘Transformasi Digital Melalui Inovasi’.

Secara keseluruhannya terdapat 9 kumpulan yang bertanding iaitu SHINE mewakili PTAR 1 UiTM Shah Alam, RISING STARS mewakili Akademi Pengajian Bahasa, UiTM Shah Alam, FAD_TECH dari Fakulti Pengurusan Maklumat, UiTM Kampus Puncak Perdana, MED_TECS dari Fakulti Perubatan, UiTM Kampus Sungai Buloh, ANGGUN dari Fakulti Perubatan, UiTM Kampus Sungai Buloh, TEGUH dari UiTM Kampus Puncak Alam, SMOKE BUSTERS dari Fakulti Perubatan, UiTM Kampus Sungai Buloh, BAHTERA EMAS dari UiTM Kampus Sungai Buloh dan TIARAS dari Fakulti Perubatan, UiTM Kampus Sungai Buloh.

 

Pihak Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA) selaku sekretariat Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) UiTM ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada UiTM Cawangan Kelantan ‘Tanah Serendah Sekebun Bunga’ kerana kecemerlangan penganjuran Mini Konvensyen KIK UiTM Zon Timur pada 19 hingga 20 September 2018 yang lalu dengan mengangkat tema ‘Ke Arah Revolusi Industri 4.0’.

Secara keseluruhannya terdapat 9 kumpulan yang bertanding iaitu 4 kumpulan dari UiTM Cawangan Kelantan (IM-Vative mewakili Fakulti Pengurusan Maklumat; FITRAH mewakili kumpulan Hibrid antara ACIS dan Penjara Machang; i DIMENSI mewakili ACIS dan NOVUS mewakili Unit Kesihatan), 4 kumpulan dari UiTM Cawangan Pahang (QR Team mewakili Kampus Raub; Cerebro mewakili Unit Kesihatan, HEA; QRINTIS mewakili Kampus Raub dan I-COP mewakili Pejabat Polis Bantuan, Kampus Jengka) dan 1 kumpulan dari UiTM Cawangan Terengganu iaitu FBM EAST COAST yang mewakili Fakulti Pengurusan dan Perniagaan.  

Simposium Kecemerlangan Operasi 2018 telah diadakan dengan jayanya di Intekma Resort and Convention Centre, Shah Alam pada 15 Oktober 2018. Simposium ini memberi pengiktirafan kepada semua Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang telah melaksanakan penambahbaikan proses di unit masing-masing. Bertemakan “Kecemerlangan Operasi Memacu Kecekapan Pengurusan” simposium ini berjaya memberikan motivasi dan semangat kepada semua warga UiTM untuk membudayakan penambahbaikan proses melalui inovasi dan kreativiti di dalam melaksanakan proses kerja. Pihak InQKA berbesar hati dan mengucapkan jutaan terima kasih kepada YBhg. Prof Emeritus Dato’ Dr. Hassan Said, Naib Canselor, UiTM yang sudi merasmikan Simposium Kecemerlangan Operasi tahun ini. Berikut adalah senarai pemenang-pemenang Kecemerlangan Operasi 2018. Syabas dan tahniah diucapkan.

Pihak Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA) selaku sekretariat Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) UiTM ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada UiTM Cawangan Sarawak kerana kecemerlangan penganjuran Mini Konvensyen KIK UiTM Zon Sarawak pada 28 Ogos 2018 yang lalu dengan tema ‘Inovasi Ke Arah Kecemerlangan Perkhidmatan’.

Secara keseluruhannya terdapat 4 kumpulan yang bertanding iaitu M-Strategic adalah kumpulan Hibrid gabungan antara Unit Kesihatan, UiTM Cawangan Sarawak dan Hospital Umum Sarawak; Al-Itqon mewakili Unit Hal Ehwal Islam; Kolejen mewakili Unit Kolej Kediaman dan G13 Kenyalang mewakili Hal Ehwal Pelajar dan Polis Bantuan, UiTM Cawangan Sarawak.

Sekalung penghargaan dan setinggi-tinggi ucapan terima kasih diucapkan kepada i) Rektor, UiTM Cawangan Sarawak – Profesor Dato’ Dr. Jamil Bin Hj Hamali; ii) Ketua Unit Kualiti, UiTM Cawangan Sarawak  – En. Yussri Sawani dan juga kepada mereka yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan Mini Konvensyen KIK UiTM Zon Sarawak.