Puan Siti Nor Juhirniza Mior Mohd Tahir | IT Officer  | +60355435715 Phone:
Puan Siti Norul'Ain Mohd Azizi  | Senior Assistant Registrar | +60355435711 Phone:
Institute of Quality & Knowledge Advancement (InQKA), Block A, Level 5, Bangunan Akademik 2, Address:
Universiti Teknologi MARA, 40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.