Print

Pengenalan

Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) sebelumnya dikenali sebagai Kumpulan Mutu Kerja (KMK). KMK telah diamalkan di UiTM sejak 1985 untuk menyelesaikan masalah kerja dan menambahbaikan sistem kerja jabatan serta memberikan peluang kepada warga UiTM menggilap kebolehan dan meningkatkan kompentensi diri.

Sesuai dengan keperluan semasa dan perubahan KMK di dalam dan luar negara dalam penyelesaian masalah UiTM, mulai 2006 KMK telah ditukar kepada KIK sebagai salah satu alat pengurusan KAIZEN di UiTM. Berbeza dengan KMK keahlian KIK tidak hanya terhad dikalangan staf dan boleh merentasi pelbagai jabatan di UiTM. KIK bukan sahaja menyediakan teknik-teknik untuk menyelesaikan masalah yang wujud atau penambahbaikan dalam UiTM, tetapi juga membolehkan ahli-ahli KIK bertindak dengan menggunakan alat dan teknik kawalan kualiti bagi menghasilkan sesuatu yang baru atau dalam bentuk yang baru secara kreatif dan inovatif yang meningkatkan keupayaan sistem penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan.

 

Syarat-syarat Penubuhan Kumpulan KIK

Cara Penubuhan Kumpulan KIK

Syarat Pendaftaran Projek KIK

Cara Pendaftaran Projek KIK

Permohonan Peruntukan Kewangan

NO ITEM FORMAT DOWNLOAD
1.

Carta Alir Proses Permohonan Peruntukan Kewangan bagi Menyertai

Pertandingan Inovasi Anjuran Organisasi Luar dan Contoh Surat Permohonan

PDF

Borang

NO ITEM FORMAT DOWNLOAD
1. Borang Pertukaran Ahli KIK DOC
2. Borang Pendaftaran KIK DOC
3. Borang Permohonan Kelulusan Projek KIK DOC