Pemakluman awal Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif