Image
Perunding i-AKNC

Image     Image
Ts. Noorfaizalfarid Hj Mohd Noor
(Ketua)
  Pn. Siti Fatahiyah Mahamood   En. Abd Razak Abu Kassim
Pensyarah Kanan, FSKM
  Ketua Sistem Audit, ACIS   Ketua Unit Kualiti
UiTM Cawangan Perlis
  UiTM Shah Alam   UiTM Cawangan Terengganu
   Email: sitif006@uitm.edu.my    Email: razakkassim@uitm.edu.my

Image     Image
Dr. Shatina Saad   Prof. Madya Dr. Noriah Othman   Dr Mohamad Fariz Mohamad Taib
Pensyarah Kanan, FPP
  Profesor Madya, FSPU   Pensyarah Kanan, FSG
UiTM Cawangan Selangor
  UiTM Shah Alam   UiTM Shah Alam
   Email: noriah403@uitm.edu.my    Email: mfariz@salam.uitm.edu.my

Image
En. Hadzli Ishak
Ketua Unit Kualiti
UiTM Cawangan Kedah
Soalan lazim

S1: Bilakah tarikh akhir laporan AKNC perlu dimuat naik ke dalam sistem i-AKNC?

J1: Tarikh akhir bagi setiap Pusat Tanggungjawab (PTJ) memuat naik laporan (yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan) adalah berdasarkan tarikh yang telah ditetapkan oleh pihak InQKA. 


S2: Apakah laman web bagi sistem i-AKNC?
J2: Laman web bagi sistem i-AKNC adalah iaknc.uitm.edu.my. Sistem ini boleh diakses menggunakan Web SSO.


S3: Saya baru dilantik oleh Ketua Jabatan sebagai Penyelaras AKNC. Apakah cara untuk saya dapatkan akses terhadap sistem i-AKNC?
J3: Penyelaras AKNC boleh mendapatkan akses terhadap sistem i-AKNC dengan menghantar e-mel kepada sekretariat AKNC (Puan Siti Norul’Ain Mohd Azizi atau Puan Hairina Ahmad Bakri).


S4: Apakah fungsi Penyelaras AKNC di PTJ?
J4: Fungsi Penyelaras AKNC di PTJ adalah seperti berikut:

 1. Memilih bidang tumpuan bagi pihak PTJ dengan persetujuan Ketua PTJ.
 2. Melantik penulis laporan AKNC ke dalam sistem i-AKNC (surat lantikan dibuat secara manual oleh Ketua PTJ).
 3. Menulis laporan AKNC (sekiranya dilantik sebagai penulis laporan AKNC).
 4. Menyemak laporan AKNC bagi setiap kriteria.
 5. Menghantar laporan AKNC yang telah disemak kepada Ketua PTJ untuk dihantar ke InQKA melalui sistem i-AKNC.


S5: Bagaimanakah saya boleh dapatkan surat pelantikan sebagai penyelaras AKNC PTJ?
J5: Surat pelantikan Penyelaras AKNC boleh dimuat turun daripada laman web i-AKNC selepas pendaftaran nama dilakukan oleh pihak sekretariat AKNC.

S6: Bagaimanakah saya ingin mendaftarkan nama penulis yang telah dilantik untuk menulis laporan AKNC?
J6: Penyelaras AKNC yang telah mendapat akses ke dalam sistem i-AKNC boleh mendaftarkan penulis yang telah dilantik untuk menulis laporan AKNC pada tahun semasa.

S7: Siapakah yang akan menyediakan surat pelantikan penulis laporan AKNC PTJ?
J7: Surat pelantikan penulis disediakan oleh PTJ dan akan ditandatangani oleh Ketua PTJ masing-masing.

S8: Berapakah had maksima penulis laporan AKNC yang boleh dilantik oleh setiap PTJ?
J8: Ketetapan bagi had maksima penulis laporan AKNC yang boleh dilantik oleh setiap PTJ untuk mendapatkan akses kepada sistem i-AKNC adalah seramai 30 orang sahaja.

S9: Adakah sistem i-AKNC mengagihkan penulis mengikut kriteria AKNC?
J9: Tidak. Penyelaras yang akan menentukan kriteria bagi penulis

S10: Mengapakah sistem i-AKNC tidak mengehadkan akses penulis kepada kriteria yang ditetapkan sahaja?
J10: Hal Ini bertujuan untuk membolehkan semua penulis melihat penulisan daripada penulis kriteria yang lain dan membolehkan mereka menyelaras penulisan masing-masing.

S11: Bolehkah penulisan dilakukan secara serentak?
J11: Penulis boleh menulis secara serentak.

S12: Dalam penulisan hasil, berapakah hasil yang perlu dilaporkan?
J12: Penulis hanya perlu fokus kepada tiga (3) hasil utama dan setiap hasil dilaporkan di bahagian:

 1. Hasil 1
 2. Hasil 2
 3. Hasil 3

 S13: Apakah bentuk dokumen dan bukti yang dibenarkan/boleh digunakan untuk ruangan bukti dalam penulisan?

 1. Fail/salinan PDF sahaja dengan maksimum tiga (3) muka surat bagi setiap bukti.
 2. Tertakluk kepada maksimum lima (5) bukti.
 3. Penghantaran bukti melalui pautan Google Drive adalah tidak dibenarkan.

 
S14: Siapakan yang akan menghantar laporan yang telah disiapkan?
J14: Penyelaras akan menghantar laporan akhir yang lengkap kepada Ketua PTJ untuk disemak. Sekiranya Ketua PTJ bersetuju, Ketua PTJ akan menekan butang “hantar”.

        Siapakah yang boleh dihubungi berkenaan AKNC?

Contact Us

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA)
Aras 5, Kompleks Al-Farabi,
Universiti Teknologi MARA (UiTM)
40450 Shah Alam, Selangor
MALAYSIA

Website Inquiry:
Webmaster: inqka@uitm.edu.my

Tel: +603-5543 5702
Fax: +603-5543 5721