PENGENALAN
Jaminan Kualiti Akademik(AQA) menyelia proses akreditasi dan pendaftaran program akademik di Daftar Kelayakan Malaysia (MQR) untuk UiTM. AQA telah ditubuhkan secara rasmi pada Mac 2017 selaras dengan pengurniaan status Akreditasi Kendiri kepada UiTM pada 2 Januari 2017. IQA bertanggungjawab untuk memastikan program akademik UiTM memenuhi Kod Amalan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) untuk Piawaian Akreditasi Program (COPPA), Rangka Kerja Kelayakan Malaysia (MQF) dan keperluan piawaian program-program MQA, sekaligus membolehkan proses akreditasi dijalankan. Seterusnya, AQA juga diletakkan di bawah bidang kuasa langsung Penolong Naib Canselor InQKA.

Antara tugas utama yang dilaksanakan oleh AQA ialah:

  • Penilaian program akademik bagi tujuan akreditasi.
  • Menilai Dokumen Semakan Kurikulum bagi memastikan pematuhan kepada MQA COPPA, MQF dan piawaian program-program MQA.
  • Membuat lawatan ke lokasi baharu bagi memastikan sumber kepada program akademik dan perkhidmatan sokongan mencukupi dan mematuhi piawaian program-program MQA COPPA, MQF dan MQA.
  • Memudahkan penyerahan permohonan akreditasi kepada Badan Profesional dan Pendaftaran di Daftar Kelayakan Malaysia (MQR).
  • Menilai kapasiti dan keupayaan institusi rakan kongsi bagi Pendidikan Transnasional.


Contact Us

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA)
Aras 5, Kompleks Al-Farabi,
Universiti Teknologi MARA (UiTM)
40450 Shah Alam, Selangor
MALAYSIA

Website Inquiry:
Webmaster: inqka@uitm.edu.my

Tel: +603-5543 5702
Fax: +603-5543 5721