INTRODUCTION
Unit Pengurusan Kualiti, Inovasi dan Kecemerlangan Operasi (PKIKO) melaksanakan aktiviti dan proses dalam pengekalan standard dan pengukuhan kualiti seluruh UiTM.  Unit ini terdiri daripada seorang Pengarah, Ketua, Koordinator, Penolong Pendaftar dan Pegawai Eksekutif.

Contact Us

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA)
Aras 5, Kompleks Al-Farabi,
Universiti Teknologi MARA (UiTM)
40450 Shah Alam, Selangor
MALAYSIA

Website Inquiry:
Webmaster: inqka@uitm.edu.my

Tel: +603-5543 5702
Fax: +603-5543 5721